Inleiding tot het werk

Wat wordt bedoeld met de term "verkoop"? Dit is misschien het gemakkelijkste onderscheid dat kan worden gemaakt bij het bestuderen van een functiebeschrijving. Verkoop is dus een activiteit waarbij iemand anders dan de verkoper zich in zekere mate bezighoudt met de verkoop van goederen of diensten.

De gebruikelijke betekenis van verkoop is vanuit het perspectief van de verkoper – dat wil zeggen, van de koper. De koper is hier de werkgever en de verkoper is de werknemer. Verkoop is dus een proces waarbij een goed of een dienst daadwerkelijk wordt geleverd en de werkgever krijgt wat nodig is om zijn doel te bereiken.

Het doel van de werkgever is om de koper en verkoper te informeren en te betrekken om de beste deal voor beide partijen te sluiten. Zij zijn op zoek naar een systeem waarbij iedereen wint en een hogere totale waarde het resultaat is. Hoe kunnen zij dit bereiken? Zij zullen volgen wat er lokaal, nationaal en uiteindelijk wereldwijd gebeurt. Zij zullen dit bereiken door systemen te hebben die geïntegreerd zijn aan de kant van de productie, de planning en het onderhoud. Over het geheel genomen moet het systeem in staat zijn de omgeving zodanig te controleren dat het voldoet aan de eisen van zijn bruikbaarheid.

De bruikbaarheid, of de menselijke factor, van het systeem komt in het spel wanneer een nieuwe werknemer moet worden ingeschakeld, opgeleid en opgeleid. Die werknemer moet naar behoren worden opgeleid om het algemene systeem op zijn niveau te begrijpen. Mensen zijn de enige systemen die echt gedijen in de aanwezigheid van verandering. Men kan geen proces op gang brengen, tenzij men een solide basis heeft om op te steunen. Dus, ik kan zeggen dat zonder een goed doordacht gebruik van de 3 sleutelelementen, een systeem niet effectief het talent erin kan betrekken.

1. Communicatie

2. Opleiding

3. Handleiding en processen

4. licht leren

5. Toepassing van analytische processen

Om talent aan te trekken, moet de communicatie doeltreffend zijn. In het bedrijfsleven moet het hoofddoel zijn anderen te overtuigen en te overtuigen door middel van de communicatie die wij ter beschikking hebben. Alle outputs van productie, planning en management moeten in deze richting worden gestuurd. We moeten eerst weten hoe we de basis moeten leggen. De basis is het geheel van boodschappen die worden overgebracht, de kanalen en de media die worden gebruikt om de boodschappen over te brengen, en de informatie die aan het individu en de organisatie moet worden doorgegeven.

Wij weten dat banen het resultaat zijn van verschillende beslissingen, en wij weten dat deze verschillende beslissingen niet los van elkaar kunnen worden genomen. Het management van deze processen is zwak en kan in staat zijn negatieve beslissingen door te geven, of werknemers in staat te stellen hun richting te kiezen. Nu moeten de besluiten in een goed systeem vallen waarbij de basisfundamenten van het systeem bekend zijn, en door het management op een lager niveau kunnen worden opgenomen. Het is het management op dit niveau dat uiteindelijk de beslissingen zal nemen en uitvoeren.

In het voorbeeld van het bedrijf zou de personeelsafdeling kunnen besluiten een verkoopmedewerker in te zetten die haar bekwaamheden zowel kan tonen als bespreken. De verkoopster zal naar verschillende werkplekken moeten gaan en een expert worden op het gebied van de produkten. Het onderzoekspersoneel zal in dienst zijn van de marketingafdeling en zij zullen de informatie filteren en de marketingstrategie ontwikkelen om de aanbiedingen aan de consumenten te ondersteunen.

Wanneer de afdeling human resources de verkooporder ontvangt, doet de verkoopmedewerker het onderzoek, stelt zij het document op en verrijkt zij het marketingmateriaal om de verkoopinspanning te ondersteunen. Het document wordt een kit die de verkoopmedewerker gebruikt om een breed scala van personen aan te spreken om het product te verkopen.

Heeft de verkoper zwakke punten?

Wat is een zwakte die een verkoper kan hebben? Een zwakte is in feite iets verbergen. Als de verkoper niet eerlijk is tegen de persoon die zou bellen over een mogelijke baan en de functie-eisen, dan kunnen alle inspanningen voor niets zijn geweest. Een zwakte die een verkoper kan hebben is niet voorbereid zijn op het gesprek. Een verkoper kan zeggen "Ik heb geen zwakke punten, ik ben de perfecte verkoper voor uw functie". Kan een verkoper liegen over zijn vaardigheden? Natuurlijk niet. Hij kent niet alle vragen die in een gesprek gesteld zullen worden. Ze hebben misschien een opleiding gehad en de basis voor het beantwoorden van vragen kan gelegd zijn door eerdere verkoopervaring.

"Doe waar je gepassioneerd over bent en de rest zal volgen." Hoewel een gezonde dosis enthousiasme essentieel is om klanten aan te trekken, is het meer dan dat essentieel om verkooppersoneel aan te trekken. Een verkoper die een beetje plezier heeft, veel drive en nauwelijks ego, kan een buitengewoon getalenteerde verkoper zijn.

"Wees geen slaaf van je baas, bevrijd je baas van totale stagnatie door creatief te zijn binnen je organisatie." Bedrijven als Wal-Mart evolueren naar het idee van "free flowing" tussen winkels.